Veranderende rollen overheid en samenleving?

De wereld verandert. Het van bovenaf opleggen van beleid door een gemeente is niet meer van deze tijd. Tegelijkertijd krijgt de participatiemaatschappij (‘samen de schouders er onder’) vorm en inhoud. De gemeente moet leren om ‘los te laten’ en mee te doen. De samenleving moet leren om zelf ideeën te ontwikkelen en zelf tot een goed einde te brengen.

Van maakbare samenleving naar participatiemaatschappij

Eerder was het zo dat een gemeente voor tien jaar vooruit kon bedenken en bepalen hoe mensen wilden wonen, werken en recreëren. We spreken dan over een ‘maakbare samenleving’. De gemeente bepaalde het beleid, zonder dat inwoners konden meedenken. En zo werd het dan uitgevoerd. Soms werd het wat bijgeschaafd door verplichte inspraak of uitspraken van een rechter. Inwoners en gemeente stonden in die tijd vaak ‘tegenover elkaar’.

Participatieladder

Die tijd is voorbij. Veel meer ontstaat het besef dat gemeente en inwoners samen moeten bepalen hoe de toekomst eruit moet zien. Dit noemen we de participatiemaatschappij. De overheid neemt stappen terug op de zogenaamde ‘participatieladder’ en inwoners maken juist een stap omhoog.