Omgevingswet (nieuwe wet)

In 2019 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Dit is een grote sprong voorwaarts voor de leefomgeving. Nu bepalen meer dan 25 wetten hoe we mogen wonen, werken en recreëren. Die wetten sluiten niet altijd goed op elkaar aan. De nieuwe Omgevingswet gaat dit veranderen.

Omgevingskwaliteit

Er zijn nu meer dan 25 wetten voor de leefomgeving. Er blijft straks één over: de Omgevingswet. Daarin kunnen de verschillende belangen (zoals milieu, economie, welzijn, landschappelijke waarden en bouwvoorschriften) als kwaliteiten van de leefomgeving in onderlinge samenhang worden beoordeeld.  Dit klinkt wat abstract. Het betekent dat niet elke norm meer ‘heilig’ hoeft te zijn. Je kunt misschien voor een woongebied best wel iets ‘toegeven’ op geluid van het verkeer in ruil voor een landschappelijk zeer aantrekkelijke woonomgeving. Met andere woorden: de ene omgevingskwaliteit staat niet meer boven de andere. Ze worden dus in onderlinge samenhang gezien. Samen moeten de omgevingskwaliteiten leiden tot een verbeterde leefomgeving.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet kent straks drie gemeentelijke instrumenten. Dit zijn: de Omgevingsvisie (waar we nu voor het Centrum van Gieten mee bezig zijn), het Omgevingsplan (vervanger van het bestemmingsplan) en de Omgevingsvergunning (de vergunning waarmee je je huis of erf mag aanpassen). Het mooie is dat u als inwoner voor deze Omgevingsvergunning maar bij één gemeentelijk loket hoeft aan te kloppen.

Nieuwe rollen

De nieuwe Omgevingswet vraagt om andere rollen van de overheid en de samenleving. Inwoners en gemeenten moeten samenwerken aan nieuwe plannen en initiatieven

Samen

Door samen de Omgevingsvisie Gieten Centrum te maken, sorteert de gemeente al voor op de komst van de Omgevingswet.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op: