Uitvoering Toekomstvisie Gieten 2003

Door de bouw van de woonwinkelcomplexen De Kastanje en Flamingo is het zwaartepunt van de detailhandel ook feitelijk in de Stationsstraat komen te liggen.

De herinrichting van de openbare ruimte van het centrumgebied is  uitgevoerd:

  • Stationsstraat-zuid (in 2010)
  • Stationsstraat-noord (in 2013)
  • Entree Stationsstraat-noord, (bussen) Brink, Boddeveld (in 2015)  

Flamingo en De Kastanje