Brink

Brink

Kwaliteiten

 • Breed profiel (gevel tot gevel)
 • Groen met allure
 • Plek met sfeer
 • Karakteristieke panden
 • Brink met 'uitlopen' in noord en zuid
 • Hoogteverschil

Koers

 • Ontspannen gezicht van Gieten
 • Wonemet allure (in combinatie met kleinschalige bedrijven / dienstverlening)
 • Horecagebied
 • Verblijfsrecreatie
 • Sfeerevenementen

Projecten

 • Verruimen functionele mogelijkheden (zoals wonen met kleinschalige bedrijvigheid / dienstverlening, horeca, verblijfsrecreatie en evenementen)
 • (Visuele) verbinding creëren Brink <> molen
 • Versterken Brinkkarakter